top of page
Storia Composition (4).jpg

תעודות

קואנטה פועלת תחת מדדים ניתנים למדידה לגבי תהליכי ייצור, איכות ותפעול ומאשרת את רמת ניהול האיכות הכוללת שלה בהתאם לסטנדרטים העולמיים. שביעות רצון הלקוח שנוצרה על ידי Coante היא התוצאה המוצדקת של האודייסאה שלנו של מצוינות ואיכות מקצועית.

הדמיה

קולקציה

משטחים

bottom of page