top of page
Alba Via Composition 2.jpg

R&D

יצירת הבדל מובהק עם חידושים ייחודיים! גם מחקר ופיתוח וגם פיתוח מוצר מהווים מקום משמעותי בפעילותה של קואנטה. פעילויות מו"פ מראות התקדמות מתמשכת המכוונת לפיתוח מוצרים כמו גם פיתוח תהליכי ייצור ושיפור איכות מוחלט. פעילויות פיתוח המוצר בקואנטה הן רב-תחומיות. רעיונות מעודנים ממגמות מתפתחות ברוחניות בעולם העיצוב וסגנונות חיים משתנים באים לידי ביטוי בצבעים, יישומי פני השטח, העיצוב והקולקציות של קואנטה. המטרה של קואנטה היא תמיד לעצב היום את מוצרי המחר המסוגלים להוביל את עולם העיצוב של העתיד.

הדמיה

קולקציה

משטחים

bottom of page